p
产品展示

针阀


阀门 型号最大工作压力温度Cv值阀体材料制动填料材料接口尺寸样本
最小最大最大不锈钢合金手动气动聚四氟乙烯丁纳橡胶乙烯丙烯橡胶高氟碳化合物氟碳橡胶硅胶柔性石墨最小最大
针阀V6000psi 414bar-65F 
-54C
450F 232C1.30xxx
xxx
x

1/8英寸3mm3/4英寸124110-V
SN66000psi 414bar-65F 
-54C
450F 232C0.30x
x
x
x1/4英寸1/4英寸4110-SN
VQ300psi 21bar-20F 
-29C
200F 93C0.80x
xxxxxxx

1/8英寸3mm1/2英寸10mm4110-VQ
NP66000psi 414bar-70F 
-57C
700F 371C0.60x
x
xxxxx
x1/4英寸6mm3/8英寸8mm4110-NP
PV6000psi 414bar-20F 
-29C
400F 204C2.00x
x

xxxxx
1/4英寸3/4英寸4110-PV
U6000psi 414bar-65F
-54C
1200F
649C
2.70x
x
xx
1/8英寸6mm1英寸25mm4110-U
MPN20000psi 1379bar-65F 
-54C
800F 427C
x
xxxx
1/4英寸1英寸4234
MPGV30000psi
2068bar
-10F
-23C
400F 204C
x
x

xxxx

9/16英寸9/16英寸4234
HNV10000psi
690bar
-65F 
-54C
1000F
538C
0.35xxx
x
x1/4英寸6mm1/2英寸12mm4190-HV
HRPV10000psi
690bar
-65F 
-54C
1000F
538C
1.80xxx
x
x1/4英寸6mm1/2英寸12mm4190-HV
HGV10000psi
690bar
-65F 
-54C
1000F
538C
0.35xxx
x
x1/4英寸6mm1/2英寸12mm4190-HV
HVG6000psi 414bar-65F 
-54C
1000F
538C
0.35xxx
x
x1/4英寸6mm1/2英寸12mm
在线客服
热线电话
022-87895657

微信公众账号