p
产品展示

泄压和吹扫阀

阀门 型号最大工作压力温度Cv值阀体材料接口尺寸样本
最小最大0.1不锈钢合金最小最大
泄压和吹扫阀BV10000psi     690bar-65F 
-54C
850F
454C
x
xx1/4英寸1/2英寸4131-BP
PG4000psi 276bar-65F 
-54C
400F
204C

xxx1/8英寸1/2英寸4131-BP
MPBV30000psi
2068bar
-10F 
-23C
400F
204C


x
9/16英寸9/16英寸4234


在线客服
热线电话
022-87895657

微信公众账号